Tag: 302 is not murder

302 is not murder, 420 is not cheating : प्रस्तावित नवीन कोडमध्ये IPC विभाग क्रमांक कसे बदलतील

302 is not murder 420 is not cheating :भारतीय न्याय संहिता विधेयक, 2023, जे 160 वर्षांहून अधिक जुने भारतीय दंड संहिता (IPC) रद्द करेल आणि पुनर्स्थित करेल, त्यात सामान्यतः वापरल्या…